PK

 

Palveluskoirakokeet on kehitetty palveluskoirarotujen käyttökokeiksi, joissa tarkistetaan koiran luontaiset taipumukset suoriutua erilaisista tehtävistä ja kyky omaksua sille annettu koulutus.

Koska läheskään kaikki palveluskoirarotuiset koirat eivät voi olla työkoiria on käyttökokeet oiva keino tarkistaa koiran soveltuvuus palveluskoiratehtäviin. Kokeiden avulla voidaan havaita ja huomioida koiran koulutettavuuteen vaikuttavat periytyvät ominaisuudet.

Palveluskoirakoelajeja ovat: jälkikokeet, hakukoe, viestikoe, etsintäkoe, suojelukokeet, pelastuskoirakokeet, valjakkohiihto ja opastuskoe.

Ennen kuin koira saa osallistua varsinaisiin palvelus- tai pelastuskoirakokeisiin tulee sen suorittaa käyttäytymiskoe (BH) hyväksytysti. Vain valjakkohiihtokokeisiin ja opastuskokeisiin ei käyttäytymiskoetta edellytetä, sillä nämä kokeet poikkeavat suoritustavaltaan ja vaatimuksiltaan muista palveluskoirakoelajeista.

Palveluskoirakokeet ovat palveluskoirarotuisten koirien rodunomaisiakokeita, joiden tulosten perusteella tietyille roduille myönnetään muoto- ja käyttövalioarvot.